Handelsbetingelser

§ 1 Leveringen foregår på den aftalte plads mellem køber og sælger.

§ 2 Køberen er pligtig til at betale det aftalte beløb 8 dage efter fremsendelse af faktura, hvis andet ikke er aftalt.

§ 3 Risikoen for genstanden overgå fra sælger til køber, når genstanden er leveret på den aftalte plads.

§ 4 Ved forsinkelse fra sælgers side af, er det ikke muligt at hæve købet.

Stk. 2 Ved forsinkelse fra sælgers side af, kan der kræves økonomisk kompensation i tilfælde hvor det kan bevises at køber har lidt et økonomisk tab.

§ 5 Mangler ved salgsgenstanden vurderes efter principperne i købelovens § 75 a og 76.

§ 6 Ved forbrugerkøb gælder købelovens bestemmelser

.