Metropolkampagne
Åbent hus

 

Case 1Målgruppen:
Målgruppen for Metropol var elever på ungdomsuddannelserne i Hovedstadsområdet. Hvor det især var HF og STX elever eftersom, det normalt er disse elever som søger mod professionshøjskolerne. Derfor ramte kampagnen også 13 ungdomsuddannelser, hvor der især var fokus på HF og STX skolernes tilstedeværelse. Det var ydermere vigtigt at få en stor geografisk spredning i Hovedstadsområdet, derfor er der valgt skole både I og uden for København.


Formålet
Formålet med kampagnen var, at gøre opmærksom på de videregående uddannelsesmuligheder som Metropol tilbyder eleverne på de 13 uddannelsesinstitutioner. Dette formål var koppen også designet ud fra, da der på den ene side stod alle de uddannelser man kunne tage på Metropol, så det var meget nemt for eleven at se mulighederne. Desuden opfordrede koppen eleverne til at søge flere informationer på Metropols hjemmeside.


Forløbet med kampagnen
Kontakten mellem os og Metropol startede i midten af december, hvor der blev aftalt antallet af skoler og elevantal og tilsvarende kopantal. Det gjorde at vi kunne tage kontakt til skolerne og sørge for at, at samle de rette skoler så de passede til det Metropol søgte. Da dette var aftalt, fik Metropol deres egen grafiker til, at udarbejde et design til koppen, ud fra vores skabeloner. Vi sørgede for at finde den billigste producent og få sat kopperne i produktion. Da kopperne var blevet produceret, sørgede vi for at de blev distribueret i de rigtige mængder rundt til skolerne, som fik dem i brug den 6 februar. Der var bestilt kopper, så det passede med at de ville have til en måneds forbrug, så kampagnen sluttede den 3 marts.

Resultaterne
Resultater af kampagnen var overvældende. 81% af eleverne på skolerne havde set koppen en eller flere gange. 63% af skolens elever havde kendskab til Metropol som uddannelsesinstitution. Ydermere havde 10% af skolens elever overvejet at studere på Metropol og har i den anledning søgt mere information herom. Hvis man sammenligner det med skolerne, som ikke havde haft reklamekopper. Var resultat, at 33% af skolens elever kendte til Metropol. Ydermere havde 5% af skolens elever overvejet at studere på Metropol og har søgt mere information omkring Metropol. Heraf kan man aflede, at de skoler som havde kopper ude ved sig, var der 30 %-point flere eller næsten dobbelt så stor kendskabsgrad til Metropol som de sammenlignelige skoler. Derudover var antallet af studerende som overvejede Metropol som en videreuddannelses mulighed også højere. .